Heian shodan

Heian nidan

Heian sandan

Heian yodan

Heian godan

Tekki shodan

 

 

Gymnase du Plateau - 52 Route de la Queue-en-Brie - 94 370 Sucy-en-Brie

Contact :   luc ( professeur): 06-61-59-57-07